نظریه های مختلف نظریه ها درباره هولوگرام سه بعدی

نظریه ها درباره هولوگرام های سه بعدی

رایج ترین تعریف موجود هولوگرام سه بعدی است که به عنوان ابزار امنیتی روی برخی از کارت های اعتباری و پول استفاده می شود. اما واقعا سه بعدی نیستند، درست است؟ آنها تمام اطلاعات مورد نیاز برای اینکه چشم ما اینطور آن ها را تصور کنند دارند اما تصاویر روی سطوح دو بعدی چاپ شده اند. محاسبات جدیدی در Physical Review Letters چاپ شد گویای این است که مدل های توصیف کننده ی جهان اولیه ی ما در حال حاضر با مدل های سه بعدی موجود مطابقت می کند. در این مقاله به بررسی مهمترین نظریه ها درباره هولوگرام سه بعدی می پردازیم، با ما همراه باشید.

نکته ی مهم درخصوص نظریه ها درباره هولوگرام سه بعدی، جاذبه است. از زمان نظریه ی نسبیت انیشتن که می گفت نیروهایی پاهای ما را روی زمین در نتیجه ی شکل فضا، نگه می دارند؛ این مسئله برای دانشمندان دردسر ساز شده است. نیروهای دیگر، مانند الکترومغناطیس را نیز می توان در لوای ذرات توضیح داد. ذرات مغناطیسی به نظر می رسد که از راه دور نیز به یکدیگر کشش دارند، اما در بعضی از مراحل فتون ها را دور می کنند. جاذبه با این نوع توصیف ذرات مقابله کرده و به نظریه های دیگری مانند نظریه ی رشته ای قوت می بخشد.


اصول هولوگرام سه بعدی بر اساس نظریه رافائل بوسو

یکی از راه های ارتباطی مطرح شده بین نظریه های قدیمی جاذبه و نظریه های کوانتوم را فیزیکدان ذره ای رافائل بوسو در دانشگاه کالیفرنیای بکرلی به مرکز علوم مسیحیت ایمیل کرده است:

طبق گفته ی او درخصوص نظریه ها درباره هولوگرام سه بعدی، یکی از آن ها این است که اصول هولوگرام سه بعدی را آشکار می کنند. همانطور که این مساله را توضیح می دهد از نظریه های میانجی استفاده کرده و آن ها در اولین لحظات نظریه ی بیگ بنگ به کار می برد. دنیا در لحظه ی اول بسیار با سرعت گسترش پیدا کرد که حتی تصور آن هم مشکل است، البته در صورتی که فرضیات قبلی درست بوده باشند.

نور ساطع شده در حین این انفجار امروزه نیز موجود است، اما توسط دنیای وسیع ما منتشر و پخش شده است. امواج نوری که در لحظه ی اول با مقدار بسیار کمی پخش شده بودند( کمتر از یک هزارم قطر یک مو) طول مو خود را به بیش از هزاربار افزایش دادند و تبدیل به میکرومتر شدند؛ که ما را قادر ساختند با امواج میکرو کیهانی که در پس زمینه ی امواج رادیویی یافت می شوند را یه صورت تصویر تلویزیونی ببینیم.

این تناقضات بعد از انفجار بیگ بنگ دارای نکته هایی است مانند اینکه دنیا چه شکلی بود و یا هرنوع ماده ی عجیب از اول وجود داشته است و این مساله برای دانشمندان بسیار جالب است. ماهواره ی پلانک از آژانس فضایی اروپا که ماموریتش در سال 2013 پایان یافت، به روزترین مشاهدات را انجام داده بود.

نظریه ها درباره هولوگرام سه بعدی
نظریه ها درباره هولوگرام سه بعدی

تحلیل اطلاعات ماهواره ی پلانک

دانشمندان به تحلیل اطلاعات ماهواره ی پلانک ادامه دادند و در مقاله ی جدیدی محققان اعلام کردند که مدل هولوگرام سه بعدی دنیا همگام با ” تورم کیهانی ” بوده است و نیایش افشردی، نویسنده ی دانشگاه واترلو در موسسه بینادی فیزیک نظری را برآن داشت تا در مصاحبه ی تلفنی اعلام کند که این مدل، از مدل سه بعدی نیز محبوب تر بوده است.

مجموعه ی اطلاعات آتی ممکن است داستان متفاوتی را بیان کنند، اما تاکنون اطلاعات مکفی برای ارائه ی مدل جدیدی وجود ندارد. اگر نظریه ی آن ها صحیح باشد، می توانیم نتیجه گیری کنیم که یکی از ابعادی که تجربه کرده بودیم”اضافه” بوده است: مانند عمق در هولوگرام سه بعدی.  در بعضی از جهات ” واقعی” نیست بلکه ناشی از ذهنیت ما از ساختاری بنیادی و مسطح است.

پیشنهاد می کنیم مقاله زیر را نیز بخوانید:


نظریه دکتر بوسو درباره دنیای هولوگرام سه بعدی

“فرض کنید که هرچیزی که می بینید, حس می کنید و یا به صورت سه بعدی می شنوید ( و نیز زمان کنونی شما) همگی از سطحی دو بعدی ناشی شده اند. این ایده شبیه هولوگرام سه بعدی عادی است که تصویر سه بعدی در سطح دو بعدی کدگذاری می شود، درست مانند هولوگرام سه بعدی روی کارت های اعتباری. با این حال، این بار کل جهان کد گذاری شده است.” پروفسور ریاضیات کاتوس اسکندریس در دانشگاه سوتتمپتون در روزنامه های انتشار یافته اینگونه بیان کرده بود.

دکتر بوسو در تیم جستجو بیان می کند که با به کار گیری ” چند اتحاد ریاضی” در قالب جاذبه ی کوانتومی برای نمایش دنیای کنونی مان ” شاید بهترین کار ممکن نباشد” اما تاکید می کند که حتی اگر اینچنین باشد، فقط به این معنی است که دنیا نوع خاصی از هولوگرام سه بعدی مطرح شده ی آن ها نبوده است.

نظریه دکتر بوسو درباره دنیای هولوگرام سه بعدی

محدودیت های ذخیره در دنیای هولوگرامی

” ما می دانیم که دنیا یک نوع هولوگرام سه بعدی است.” بوسو می گوید” نه تنها برای دنیای قابل رویت ما صدق می کند بلکه برای اتاق شما، حفره ی سیاه داخلی و هر نوع وضعیت واقعی دیگری که بتوانید تصور کنید نیز صدق می کند.” او به حقیقتی جالب اشاره می کند که ظرفیت اطلاعات وابسته به سطح مسطح احاطه کننده ی یک حجم است، نه خود آن حجم. به عبارت دیگر، با دوبرابر کردن طول مکعب، اطلاعات حجمی آن 4 برابر می شود نه 8 برابر.

پس به شما اجازه داده می شود تا برگه ی یادداشت را با خود به جلسه ی امتحان ببرید. برای حداکثر کردن مزیت آن، از یک مداد نوک تیز استفاده می کنید و تا حد ممکن ریز می نویسید. حتی اگر قوانین به شما اجازه دهند، به جای کتاب با خودتان حافظه ی جانبی پر از کتاب های مختلف خواهید برد. در زندگی روزمه، میزان اطلاعات ذخیره شده ی ما بستگی به ابزاری دارد که برای ذخیره کردن از آن استفاده می کنیم.

اما قوانین هولوگرافی محدودیتی طبیعی را برای اطلاعات ذخیره شده ی ما بوجود می آورد. در نتیجه، اگر کارت حافظه ی کافی را باخود به جلسه ی امتحان ببریم، این مسئله باعث شکسته شدن آن در زیر وزن خودش می شود و چاله ای سیاه ایجاد می کند. با محاسبه ی این محدودیت- حداکثر میزان اطلاعاتی که می توانیم در یک مکان جمع کنیم، دیگر به حجم فضای ما بستگی ندارد، بلکه به میزان سطح کلاس بستگی دارد.
حتی جالب تر این است، محاسبات هیچ فرضی درباره ی آنچه داخل کلاس است یا آنچه که طبیعت واقعی است در بر نمی گیرد: اتم، کوارک ( ریز اتم) . تا حدودی منکر وجود هرچیزی است.

پیشنهاد می کنیم مقاله زیر را نیز بخوانید:

مفاهیم پیچیده درباره حجم هولوگرام سه بعدی اطلاعات

این مفاهیم پیچیده درباره ی حجم سه بعدی اطلاعات با سطح مسطح در قلب نظریات هولوگرافی قرار دارد و توانایی آن برای کنار گذاشتن مسائل خاص مانند آنچه که در جعبه است، آن را تبدیل به ابزاری مناسب برای فیزیکدانان جهت سنجش سطوح غیرقابل دسترس دنیا می کند.

مفاهیم پیچیده درباره ی حجم هولوگرام سه بعدی اطلاعات

نظریه دکتر افشردی، یکی از نظریه ها درباره هولوگرام سه بعدی

در مورد دنیای اولیه، هم نظریات جاذبه ی ما و نیز ذرات کوانتوم به مشکل برمی خورند، اما همانطور که دکتر افشردی بیان می کند” قوانین هولوگرافیک به ما راهی برای حل آن می دهند، حتی اگر هیچ نظری درباره ی نظریه ی جاذبه ی کوانتومی نداشته باشید.

“او دیدگاهی فروتنانه، فلسفی برای تلاش های تیمش در به کار گیری ریاضیات در هولوگرافی برای لحظات ناشناخته ی کیهانی در نظر می گیرد. ” ما هولوگرافی را برای کیهان شناسی به کار می بریم.” هولوگرافی ابزاری واقعی است. تصمیم واقعی بودن یا نبودن آن به شما بستگی دارد.

پیشنهاد می کنیم مقاله زیر را نیز بخوانید:

به اشتراک بگذارید :

آخرین مقالات
دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.