معمایی که پریبرام را نخست به راه انداخت تا الگوی هولوگرافیک خود را صورت بندی کند،از این پرسش برخاست که خاطرات در مغز انسان کجا و چگونه اندوخته می ...
بهمن ۲۱, ۱۳۹۸
راهی که بوهم را به این اعتقاد کشاند که جهان دارای ساختاری همچون هولوگرام در کیهان است،بواقع در ژرفنای ماده و در جهان ذرات زیراتمی شکل ...
بهمن ۲۱, ۱۳۹۸
کاربرد هولوگرام هر تجارت یا صنعتی می تواند از محصولات هولوگرافی برای افزایش اعتبار بخشی و همچنین افزایش دفعات در معرض دید و توجه قرار ...
بهمن ۲۱, ۱۳۹۸
هولوگرام های تمام رنگی تک محوره تصاویر تمام رنگ پیچیده که نسبت به زاویه ی دید ثابت هستند را نمایش دهند ...
بهمن ۲۰, ۱۳۹۸
برای لیبل بسته بندی کارکردهای متفاوتی را می توان برشمرد، مهمترین این کارکردها عبارتند از : محافظت از محصول در برابر ضربه و ...
بهمن ۱۹, ۱۳۹۸
چاپ هولوگرام نوعی چاپ بوده که در دنیای امروز جایگاه ویژه دارد و به طور کلی می‌توان گفت هولوگرام را به عنوان یک برچسب نقره ای با ظاهری رنگین کمانی می ...
بهمن ۱۹, ۱۳۹۸
هولوگرام تجاری تصویر انتشار یافته از یک جسم اند که به صورت سه بعدی نمایش داده می شوند هولوگرام ها کاربردهای بی شماری از فیلم های star warگرفته تا کارت های شناسایی ...
بهمن ۱۶, ۱۳۹۸
نحوه عملکرد هولوگرام چگونه می توان یک هولوگرام ایجاد کرد نحوه ساخت هولوگرام کاربرد و عملکرد هولوگرام مخترع هولوگرام عملکرد هولوگرام تا حدودی شبیه عکاسی است با این ...
بهمن ۱۶, ۱۳۹۸
فیزیکدان مجارستانی در زمینه فیزیک ذرات و هنرمند برجسته بین المللی شناخته شده ظاهرا کشف کرده است که با هولوگرام کوانتومی امکان برخاستن مردگان وجود ...
بهمن ۱۵, ۱۳۹۸
برچسب امنیتی و هولوگرام بیشترین کاربرد را در سازمان های دولتی و مراکز بهداشتی و آموزشی و تولیدی و ارتباط جمعی و کابل ...
بهمن ۱۵, ۱۳۹۸