کاربرد هولوگرافی در پزشکی

هولوگرافی در پزشکی

تکنیک های هولوگرافی در پزشکی

بهبود های اخیر در تکنیک های ضبط هولوگرامی و ابزارهای موجود برای تفسیر هولوگرام و موفقیت تکنیک های هولوگرافی در تصویر برداری از طریق بافت ، چشم پزشکی، دندانپزشکی ، ارولوژی، آسیب شناسی، و ارتوپدی می تواند نشان دهنده ی امیدی برای ظهور و بروز ابزارهای قدرتمند هولوگرافی برای کاربردهای پزشکی باشد . تصاویر سه بعدی هولوگرافی از چشم ، تست دندان انسان و حرکت قفسه سینه در طول تنفس اخیرا انجام شده است .

  • بیشتر روشهای تداخل سنجی هولوگرافی برای بیشتر کاربردهای زیست پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است .
  • هولوگرافی اشعه ی X می تواند برای تصویربرداری از بخش های داخلی بدن و نمونه های زیستی با وضوح بسیار بالا بدون نیاز به آماده سازی نمونه ، مورد استفاده قرار گیرد .
  • هولوگرافی اندسکوپی احتمال تصویر برداری سه بعدی بدون تماس و با رزولوشون بالا را فراهم کرده است . همچنین این هولوگرافی اندازه گیری های غیر تهاجمی در درون بافت ها و ارگان های داخلی بدن را نیز امکان پذیر میکند.
  • تصاویر سه بعدی از نمونه های زیستی را می توان از تصاویر دو بعدی رادیولوژیکی با استفاده از روشهای مختلف هولوگرافی سنتز کرد .
  • نسل کانتور هولوگرافی برای اندازه گیری در نمونه های زیستی بسیار مفید است .

هولوگرافی اشعه X

هولوگرافی اشعه X پتانسیل آزمایش و بررسی نمونه ها در محلول آبی با وضوح بسیار بالا و بدون نیاز به نمونه گیری را دارد . هولوگرام اشعه ایکس با وضوح بهتر از یک آشکارساز را می توان با هولوگرافی تبدیل فوریه بدست آورد . پرتو اشعه ی X از یک لیزر سلنیوم در یک آینه ی اشعه ی ایکس باند باریک می افتد که می تواند پهنای باند پس زیمنه ی اشعه ی ایکس تولید شده توسط لیزر سلنیوم را کاهش دهد . اینه بستری با یک صافی و زبری بهتر از 2نانومتر است که می تواند انسجام پرتو اشعه ی ایکس را حفظ کند و با 20 لایه از سیلیکون و یا مولیبدن پوشانده شده است تا انعکاس اشعه ی ایکس بهتری را فراهم نماید .پرتو شی با بخشی از اشعه ی ایکس تداخل دارد که باعث از دست رفتن نمونه می شود .

هولوگرام های ضبط شده را می توان به صورت نوری دوباره ساخت . اگر برای اطمینان از انسجام فضایی اندازه ی نمونه کوچک انتخاب شود و الگوی پراش به اندازه ی کافی بزرگ گردد ، یک دتکتور با رزولوشون متوسط ایجاد می گردد .بازسازی چنین هولوگرامی را می توان به صورت عددی انجام داد . این سیستم می تواند برای مشاهدات زمان واقعی که در نمونه های زیست پزشکی مفید و کاربردی است مورد استفاده قرار گیرد . این تجربیات می تواند برای مشاهدات زمان واقعی از نمونه های زیستی زنده بسیار امیدوار کننده باشد .

هولوگرافی در پزشکی

هولوگرافی اندوسکوپی

هولوگرافی اندوسکوپی پتناسیل فراهم نمودن یک ابزار قدرتمند برای تصویر برداری سه بعدی با وضوح بالا و غیر تهاجمی در درون سلولهای بدن انسان را دارد . این گزینه ، ویژگیهای هولوگرافی و اندوسکوپی را ترکیب می کند . توانایی ضبط یک تصویر سه بعدی عمیق و با رزولشون بالا از ارگان ها و بافت های داخلی بدن ، ظرفیت تشخیص را تا حد زیادی می تواند بهبود ببخشد .هولوگرافی اندوسکوپی دو نوع دارد . در یک نوع ، هولوگرام در داخل یک اندسکوپ ضبط می شود در حالیکه در نوع دوم از یک دستگاه ضبط خارجی برای اینکار استفاده می گردد.

هولوگرافی تسهیمی برای توموگرافی پزشکی

هولوگرافی تسهیمی را می توان برای نمایش کامل تصاویر سه بعدی از داده های توموگرافی پزشکی مورد استفاده قرار داد . این نوع هولوگرافی از تصاویری در مقیاس تصاویر عکاسی برای ایجاد هولوگرام استفاده می کند . این تکنیک روشی را برای ایجاد هولوگرام هایی فراهم میکند که در آن اندازه ی تصویر از اندازه ی تصویر اصلی متفاوت است . مجموعه ای از شفافیت های عکاسی ساخته می شود و تمامی آنها برای ایجاد هولوگرام کامپوزیتی مورد استفاده قرار می گیرند . بازسازی هولوگرام می تواند شی اصلی را با بزرگنمایی برابر با فاکتور مقیاس از شفافیت ایجاد کند . برجسته نماهای هولوگرافی از دید چند زاویه ای از شی استفاده می کنند . این روش شامل سه مرحله است : اکتساب داده ها، پردازش تصویر، و ساخت برجسته نما

از آنجایی که برجسته نمای هولوگرافی انطباق افقی خود را با جسم حفظ می کند،بنابراین به کاربردهایی محدود می شود که در آن سطح بسیار مهم است . برخی از این کاربردها شامل پروتز و جراحی سر و صورت است. علاوه بر این، بسیاری از داده های بیولوژیکی مانند سی تی اسکن و یا اسکن MR عموما به عنوان اسکن های سریالی جمع آوری می شوند .

روند هولوگرام تسهیمی

هولوگرام تسهیمی که انطباق کامل و عمق فیزیکی را حفظ میکند به عنوان هولوگرام های تسهیمی حجمی شناخته شده اند . هولوگرام تسهیمی حجمی معمولا از یک پشته تصویر مانند سی تی اسکن و یا اسکن MR ایجاد می شوند . اولین تصویر از پشته بر روی صفحه نمایشی که در جلوی یک فیلم هولوگرافی قرار گرفته ، نمایش داده می شود . سپس با اضافه کردن پرتو مرجع، هولوگرام این تصویر تشکیل می شود . سپس صفحه نمایش چند میلی متر از فیلم هولوگرافی دور می شود و تصویر دوم از پشته بر روی صفحه به نمایش د رمی آید .

تمامی تصاویر به همین نحو ضبط می شوند تنها با اینتفاوت که در هرکدام کمی بیشتر از تصویر قبلی خود مسافتی را طی میکند . سپس فیلم توسعه داده می شود . زمانی که هولوگرام بازسازی شد، تمامی بخشها توزیع شده در فضای سه بعدی با مسافت های مختلف ومتفاوت به نمایش در می آید .فرآیند هولوگرافی در پزشکی تسهیمی حجمی ،بسیار شبیه توموگرافی معکوس است .

روش ضبط هولوگرافی نور در پرواز

تکنیک هولوگرافی ضبط نور در پرواز می تواند به خوبی برای تصویر برداری از بافت های انسان مورد استفاده قرار گیرد . این روش هولوگرافی اجازه ی استفاده از لیزرهای پالسی و پیوسته را با طول همدوسی کوتاه می دهد . طول همدوسی کوتاه در هولوگرافی معادل یک پالس کوتاه است و هولوگرافی دریچه ای را به سوی کاربر می گشاید که همانند خود پالس و به اندازه ی آن کوتاه است . یک پرتو لیزر پالس کوتاه به دو پرتو شی و پرتو مرجع تقسیم می شود . پرتوهای شی از طریق بافت انسان عبور میکند و پرتوهای مرجع نیز دچار تاخیر میگردد بنابراین زمانی به صفحه ی ضبط می رسد که پرتو اول رسیده باشد . بنابراین تنها نوری که اول رسیده است به عنوان هولوگرام ضبط می شود .

هولوگرافی در چشم پزشکی

ضبط یک تصویر سه بعدی از چشم یکی از اولین برنامه های کاربردی هولوگرافی در زمینه چشم پزشکی بود. هر جداشدگی شبکیه و یا جسم خارجی داخل چشم را می توان شناسایی کرد . هولوگرافی همچنین می تواند برای اندازه گیری توپوگرافی قرنیه و تغییرات لنز کریستالی و برای مطالعه ویژگی های سطح هر دو سر عصب و قرنیه استفاده شود. روش فعلی تعیین شکل سطح مرکزی، نمی تواند بخش های مرکزی و حاشیه های آن را بدست اورد . مزیت عمده ی تکنیک هولوگرافی در پزشکی دقت فوق العاده بالای آن در چنین اندازه گیری هایی است . گسترش الاستیک قرنیه را نیز می توان با تداخل سنجی هولوگرافی اندازه گرفت . این اطلاعات برای جراحی قرنیه حیاتی است.

لنزهای شیشه ای دو کانونی انکساری

یک کاربرد بسیار مفید از اپتیک های انکساری در اصلاح عیوب انکساری برای افراد کهنسالی است که برای درمان آب مروارید خود از لنزهای شیشه ای دو کانونی استفاده میکنند . چنین افرادی معمولا در تغییر تمرکز و کانون چشم های خود برای مسافت های نزدیک و یا دور مشکل دارند . لنزهای دو کانونی در مکانی از لنزهای طبیعی چشم کاشته می شوند . لنزهای دو کانونی ترکیبی از لنزهای انکساری معمولی و یک لنز انکساری دیگر است . بهره وری لنزهای انکساری بر روی 50 درصد تنظیم می شود در حالیکه کانون دور و نزدیک از طریق میدان دید کلی تعیین می گردد . لنزهای انکساری معمولا در پشت لنزهای معمولی ساخته می شوند .

زمانی که چشم بر روی یک شی دور تمرکز میکند ، یک تصویر مبهم و غیر واضح به خاطر وجود لنزهای انکساری بر روی آن قرار میگرد . همین امر نیز باعث کاهش کیفیت تصویر می شود . در بیشتر موارد تصویر تار و مبهم توسط سیستم پردازش شبکیه و ادراک بصری انسان دور انداخته می شود .می توان از یک لنز انکساری فوق العاده نازک به طور مستقیم بر روی قرنیه استفاده کرد . بافت های طبیعی انسان بر روی آن رشد خواهند کرد و یک لنز نیمه شفاف از آن می سازند که می تواند توانایی بینایی کامل را فراهم آورد .

هولوگرافی در پزشکی

هولوگرافی در دندانپزشکی

هر دو موج پیوسته و هولوگرافی لیزر پالسی برای برنامه های کاربردی هولوگرافی در دندانپزشکی استفاده شده است.هولوگرام می تواند روش مناسبی برای ذخیره سازی چاپ دندان برای مقاصد قانونی باشد .
هولوگرام را می توان برای ذخیره سازی مدلهای مطالعاتی ارتو دنسی مورد استفاده قرار داد .
تصاویر هولوگرافی از لحاظ کلینیکی قابل اعتماد بوده ودارای خطاهای کمتری هستند . با مطالعه ی موارد جدید ارتودنس ها می توانند پیشرفت بیمار خود را مشاهده کنند .
هولوگرام ها را می توان به عنوان منابع اموزشی در توضیح و توصیف آناتومی دندان و دندانپزشکی ترمیمی استفاده کرد .
تداخل سنجی هولوگرافی را می توان برای اندازه گیری حرکت دندان در بدن و حرکت آن در سه بعد استفاده کرد .روش حد فاصل هولوگرافی نیز می تواند توپوگرافی دندان را مشخص کند .

هولوگرافی در گوش شناسی

گوش انسان در استخوان تمپورال که بخشی از قاعده جمجمه را تشکیل تعبیه شده است.گوش ممکن است به سه بخش تقسیم شود : گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی. گوش خارجی شامل لاله گوش (در شکل نشان داده نمی شود)، مجرای گوش خارجی و پرده صماخ است . پرده صماخ ورودی گوش میانی است که صدای ورودی از گوش خارجی به گوش داخلی می رساند . گوش میانی بین صندوق صماخ قرار گرفته و شامل رشته ای از استخوانچه شنوایی است . گوش داخلی حلزون گوش است که شکلی مارپیچ مانند دارد . حلزون گوش به دو کانال موازی با پرده ی اصلی جدا شده است. سلول گیرنده برای حس شنوایی در فواصل مختلف بر روی پرده ی اصلی توزیع شده است.

تکنیک های مختلف هولوگرافی برای مطالعه ی قسمت های مختلف اندام شنوایی محیطی انسان بسیار قدرتمند هستند .رفتار ارتعاشی مدل های مختلف از بخش های داخلی گوش مانند حلزون را می تواند توسط هولوگرافی مورد مطالعه قرار داد. تداخل سنجی هولوگرافی همچنین برای مطالعه ی ارتعاش قسمتهای مختلف عضلات گوش مورد استفاده قرار میگیرد .

مطالعه ی پرده صماخ

پرده صماخ در اتصال فشار صدای آکوستیک در کانال گوش خارجی به حرکت استخوانچه گوش میانی مهم است.تکنیک های مختلف هولوگرافی را می توان برای اندازه گیری دقیق شکل پرده صماخ مورد استفاده قرار داد . تداخل سنجی هولوگرافی برای مطالعه ی حالت های مختلف ارتعاش پرده صماخ در انسان بسیار مناسب است . بسیاری از نوزادان و افراد کهنسال دچار التهاب گوش می شوند که همین امر نیز مانع از عملکرد صحیح گوش می شود .

پیشنهاد میکنیم مقاله زیر را نیز بخوانید:

هولوگرافی در ارتوپدی

هولوگرافی می تواند ابزاری قدرتمند برای مطالعه ی ساختارهای ارتوپدی باشد . چنین مطالعاتی در استئوسنتز برای شکستگی استخوان و سایر موارد بسیار مهم است . می توان از تکنیک های مختلف هولوگرافی در این حوزه استفاده کرد .

جمع بندی

تکنیک های تداخل سنجی هولوگرافی می تواند با موفقیت در مطالعات بخش های مختلفی از بدن انسان همچون قرنیه، تحرک دندان، پرده صماخ، پرده ی اصلی حلزون گوش، استخوان تمپورال و غیره مورد استفاده قرار گیرد . هولوگرافی اندوسکوپی نیز یک ابزار قدرتمند برای تصویر برداری غیر تماسی با رزولوشون بالا و اندازه گیری های غیر تهاجمی در بدن و بافت های انسان است .هولوگرافی اشعه ایکس می تواند برای مشاهده ی نمونه های زیستی زنده در زمان واقعی مورد استفاده قرار گیرد .

امتیاز :
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 امتیاز دهی, میانگین رای: 1٫00 از 5)
Loading...
به اشتراک بگذارید :دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.