چگونگی ساخت هولوگرام انتقالی

هولوگرام های انتقالی

ساخت یک هولوگرام انتقالی به همان سادگی ساخت هولوگرام انعکاسی است. تنها تفاوتی که واقعاً وجود دارد در تنظیمات اولیه ی موقعیت لیزر، صفحه ی فیلم و شئ است.

هولوگرام های انتقالی خصوصیات منحصر به فرد شگفت انگیزی دارند:

 • قادر به دریافت تصویری از یک جسم که بسیار بزرگتر از صفحه هولوگرافیک یا صفحه ی فیلمی که با آن هولوگرام ضبط می شود، هستند. هولوگرام های انعکاسی قادر به انجام اینکار به این آسانی نیستند.
 • تصویر آن می تواند بر صفحه ی پروژکتور یا صفحاتی دیگر با لیزر نمایش داده شود.
 • میتوان آن را به ذرات کوچکتری تقسیم کرد به طوری که هر قطعه کوچک تصویر کامل را نشان دهد. یعنی اگر هولوگرام را با چکش به ذرات کوچکتر تقسیم کنید و لیزر را تنها بر یک تکه بتابانید می توانید تصویر کلی هولوگرام را مشاهده کنید.
 • می تواند بیش از یک تصویر را بر صفحه هولوگرافی یا صفحه ی فیلم یکسان ضبط کند و در مقابل یک “کانال” به هر بعد تصویر اضافه کند. وقتی هولوگرام به پایان رسیده را مشاهده می کنید می توانید آن را در کانال های متفاوت با چرخاندن هولوگرام تنظیم کنید و تصاویر متفاوت خود را مشاهده کنید.

هولوگرام های انتقالی

در هولوگرام های انتقالی لازم است که صفحه هولوگرافیک در پشت جسم و لیزر در زاویه ی 45 درجه آن قرار گیرد. هدف این است که نور جسمی که از جسم انعکاس می یابد مستقیما با نور آمده از لیزر در جلوی صفحه تداخل پیدا کند و سپس ضبط شود. این باعث ایجاد “صحنه ی عمیق deep scene” هولوگرام می شود.

اشکالات هولوگرام انتقالی

مزایای هولوگرام انتقالی نسبت به هولوگرام انعکاسی

 • شئ یا صحنه میتواند خیلی بزرگتر از صفحه ی هولوگرافی باشد.
 • وقتی با لیزر دیود روشن شود، تصویر مجازی کلی، تیز(sharp) است.
 • تصویر واقعی میتواند روی یک صفحه نمایش با استفاده از لیزر اشاره گر انداخته شود.
 • در مقابل لرزش در طول ثبت تحمل آن بالاتر است،در نتیجه فیلم میتواند به جای صفحات گران، مورد استفاده قرار گیرد.
 • دو یا چند کانال از تصاویر مستقل میتواند روی یک فیلم یا صفحه، ثبت شود. برای مثال، بعد از اولین تابش، فیلم یا صفحه را برگردانید و دوباره شئ دیگری را تابش دهید. هر تابش باید یک نیمه از دورهی کل تابش را شامل شود.

اشکالات هولوگرام انتقالی

با وجود خصیصه های منحصر به فرد هولوگرام های انتقالی، این هولوگرام ها معمولا اولین انتخاب برای افراد نیستند. دلیل اصلی آن این است که این هولوگرام ها حتما باید با نور لیزر دیده شوند و نه با نور سفید و در نتیجه این موضوع باعث نا مناسب بودن این هولوگرام برای نمایش شده است.


وسایل لازم برای ساخت هولوگرام انتقالی

برای ساختن هولوگرام های انتقالی از وسایل مشابه ای استفاده کنید که برای هولوگرام انعکاسی از آن استفاده کرده اید.

وسایل مورد نیاز:

وسایل مورد نیاز شامل پد موس، لیوانی پر از شن یا نمک یا شکر، گالینگور (روکش روی کتاب ها) یا تکه ای مقوا تا از آن به عنوان شاتر استفاده کرد، سکه یا هر جسم مناسب دیگری که بتوان از آن به عنوان جسم استفاده کرد، آب مقطر، و در صورت نیاز سشوار.

مراحل ساخت هولوگرام انتقالی

تنها فرق بین هولوگرام های انعکاسی و انتقالی در محل جاگذاری وسایل بر روی میز کار برای نمایش است. برای نمایش دادن هولوگرام های انتقالی، مراحل راه اندازی هر هولوگرام را با هم مقایسه می کنیم.

هولوگرام انعکاسی: برای ساختن هولوگرام انعکاسی، صفحه ی هولوگرافیک را بین نور لیزر و جسم قرار دهید. ترتیب آن از راست به چپ برابر است با : جسم، صفحه هولوگرافیک، لیزر.

جهت تابش در دو حالت:

 • از بالا در زاویه 45 درجه، با صفحه هولوگرافیک در بالای جسم صاف که در برای ما سکه است.
 • از کنار برای اجسام بزرگ تر و حجیم تر مانند مهره شطرنج (شکل زیر).

پیشنهاد می کنیم مقاله زیر را نیز بخوانید:


روش های راه اندازی هولوگرام انتقالی با تک لیزر

روش اول

اولین روش “بالا به پایین top-down “است که برای صحنه های عمیق از اجسام صاف استفاده می شود. با این روش می توان عمقی بیش از 6 اینچ (15 سانتی متر) را به دست آورد.

ترتیب از راست به چپ برابر است با: صفحه هولوگرافیک، جسم، لیزر. توجه کنید که چگونه جسم حجیم تر ( مهره شطرنج) در کنار قرار داشته تا از ایجاد سایه های اضافی بر صفحه جلوگیری کند.

روش دوم

روش دیگر، روش روش “مستقیم straight-on” یا ” یک-صفحه same-plane” است که در آن لیزر مستقیماً بر صفحه ی افقی و جسم می تابد.

جسم و صفحه در زاویه ای برابر با 90 درجه از یکدیگر با بیمی که به طور مساوی بر هر دو می تابد قرار می گیرند. این روش بیشتر برای اجسام حجیم قابل استفاده است. این روش از ایجاد سایه هایی بزرگ بر صفحه جلوگیری می کند.

تصاویر زیر نشان می دهد که چگونه می توانید در خانه هولوگرام انتقالی را با صفحات هولوگرافیک بسازید. پایه ای ساخته شده است تا به کمک آن بتوان صفحه هولوگرافیک را عمودی نگاه داشت.

شما می توانید به سادگی صفحه ی هولوگرافیک را در دو سمت با گیره های فلزی وصل کنید و سپس با استفاده از آهن ربا آن را بر روی صفحه ی صاف و محکم فلزی نگاه دارید. روشی ساده تر این است که صفحه را به دو جسم غیر متحرک و صاف مانند کتابی سنگین تکیه دهید.

برای دو مثال بالا، پایه را بر روی پد موس قرار دهید. پد موس باعث می شود که لغزش را متعادل کند و از لغزش پایه جلوگیری کند.

لیزر هولوگرام انتقالی

لیزر را تا جایی بچرخانید (برای چرخاندن لیزر توجه داشته باشید تا به گردش الکترونیک آن روی لیزر دست نزنید) تا مقطع بیم لیزر از حالت بیضی خارج گردد. بیضی نور تا قوی ترین قسمت از نور جسم را بر صفحه ای سفید روشن کند (سکه بهترین انتخاب است)، در حالی که قسمت ضعیف تر نور مکانی را روشن کند که صفحه در آن قرار می گیرد.

از برگ کاغذ سفید 2.5”x2.5” استفاده کنید. سپس بیم را توسط کتابی بپوشانید (شاتر) و نور اتاق را خاموش کنید. اجازه دهید تا لیزر به مدت 5 دقیقه بدون هیچ اختلال فیزیکی گرم شود.

الان شما آماده اید تا هولوگرام انتقالی بسازید. توجه داشته باشید که در این هولوگرام تمام نور لیزر تابانده شده به صفحه از یک سمت وارد می شود. در حالی که درهولوگرام های انعکاسی بیم های لیزر جسم و مرجع از جهت های مخالف به جسم وارد می شود.

در هر دو هولوگرام، سمت صفحه باید مقابل جسم باشد. بقیه مراحل ساخت هولوگرام انتقالی همانند هولوگرام انعکاسی است. اگر فرض کنیم فاصله بین لیزر و صفحه بین 30 تا 40 سانتی متر باشد، زمان نمایش با استفاده از فیلم PFG-01 یا صفحه ی PFG-03M تقریبا برابر 10 ثانیه است اگر از لیزر 3-4 mW استفاده شود.

لیزر هولوگرام انتقالی

مشاهده کردن هولوگرام انتقالی

دو روش برای مشاهده کردن هولوگرام انتقالی وجود دارد که در هر دو روش به نور لیزر نیاز است.

دیدن تصویر مجازی:

با تاباندن نور به لیزری که آن را ضبط کرده ، می توانید تصویر مجازی از اجسام را مشاهده کنید به طوری که انگار همان جا هستند! بعضی اوقات باید زاویه را تنظیم کنید تا تصویر را مشاهده کنید.

روش دیگر برای مشاهده ی تصویر مجازی این است که صفحه را در مکان قبلی خودش که ضبط شده بود قرار دهید و اجازه دهید تا نور لیزر آن را روشن کند. نوری که صفحه را از محل جسم روشن می کند خاموش کنید یا بپوشانید تا تصویر را ببینید. لنز را از لیزر دور کنید تا نور پراکنده شود.

نمایش دادن تصویر:

آلان لیزر را از گیره لباس در بیارید و لنز را بچرخانید ( بدون فنر آن). لنز را طوری تنظیم کنید تا لیزر “اشاره گرpointer” شود ( نقطه ای کوچک در فاصله ای طولانی تشکیل دهد).

سپس لیزر را به سمت هولوگرام تمام شده بر خلاف جهت هولوگرام انتقالی که ضبط شده هدایت کنید. تصویر “واقعی” بر روی پلتفرم سفیدی نمایش داده می شود. هنگامی که نور اتاق را خاموش کنید، تصویر زیر را خواهید دید:

اگر بخواهید هولوگرام را به ذرات کوچکتر خورد کنید، یک قطعه از آن را بردارید ( قطعه ای که بزرگتر از قطر بیم لیزر باشد) و می توانید با آن کل تصویر را به نمایش بگذارید.

از نگاه کردن مستقیم به نور لیزر جلوگیری کنید زیرا برای چشم می تواند ضرر داشته باشد. به جای آن بر هولوگرام تمرکز کنید و آن را از یک زاویه نگاه کنید. با لیزر3-4mW واکنش پلک زدن معمول شما برای محافظت از چشمانتان کافی است. فراتر رفتن از نمایش زودگذر نور لیزر نیز ضرر دارد


روش های ساخت هولوگرام سه بعدی

هولوگرام ­ها برچسب های امنیتی هستند که برای جلوگیری از تقلب از آنها استفاده می شود؛ اگر تولید کنندگان برای هر محصول خود بارکد در نظر بگیرند دیگر با محصولات تقلبی رو به رو نخواهیم بود.

هولوگرام ها بسیار جالب هستند، ولی ساخت آن‌ها در خانه خیلی سخت است. از سویی دیگر، peper’s ghost یک حقه­ی نوری نسبتاً ساده و مربوط به قرن 19 است که مانند یک هولوگرام سه­ بعدی به نظر می ­رسد و Tupak Shakur کاملاً مرده را به روی صحنه بازگرداند.

هنر ساخت هولوگرام با ویدئو پروژکتور

هولوگرام انتقالی­ نقش بسیاری در فرهنگ و زندگی ما ایجاد کرده اند و ما روزانه با رشد روز افزون صنعت هولوگرام روبه رو هستیم. انواع هولوگرام عبارت است از هولوگرام شفاف، هولوگرام لیزری، هولوگرام برجسته، هولوگرام دوبعدی، هولوگرام سه بعدی و … .

هنر ساخت هولوگرام با ویدئو پروژکتور

مسلماً، این پروژه شاید کمی برای یک سازنده ­ی معمولی پیچیده باشد. ولی اگر شما یک ویدئو پروژکتور داشته باشید و زمانی جزئی برای کار اختصاص دهید، نتایج برای شما واقعاً جالب توجه خواهد بود. ترکیب حقه­ ی نوری قرن 19 و تکنولوژی افکنش(projection) قرن 21 واقعاً جالب خواهد بود.

برای ساخت هولوگرام سه بعدی و لوازم زیادی نیاز نیست. برخی از مهمترین لوازم مورد نیاز عبارت است از:

 • کاغذ
 • پلاستیک
 • قیچی
 • جای سی دی
 • خودکار یا مازیک
 • کاتر

سیستم “جعبه شنی” برای ثبت هولوگرام انتقالی

یک سیستم “جعبه ی شنی” (sandbox)برای ثبت یک هولوگرام انتقالی وسیع روی یک نوار از فیلم با ابعاد تقریبی ۴*۵ اینچ تنظیم می شود. فیلم، Slavich PFG-01 است(که باید با JD-2 یا JD-3 پردازش شود) و می تواند بریده شود (البته در یک اتاق تاریک) به اندازه های کوچکتر و با استفاده از برش یا کاتر کاغذ، تبدیل شود.

شخص همچنین میتواند از یک صفحه ی هولوگرافیک استفاده کند.PFG-01 و PFG-03 هر دو هولوگرام های بزرگ را می سازند ولی PFG-01 به طور خاص برای ساخت هولوگرام انتقالی مناسب است.

روش کار جعبه شنی در ساخت هولوگرام انتقالی

فیلم بین دو صفحه شیشه ای بزرگتر گیره می شود و در شن فرو میرود. یک طرف از پرتوی منتشر شده به عنوان پرتوی مرجع عمل میکند و باقی آن، شئ را روشن می کند. چون هوا درون صفحات شیشه ای حبس شده است و به تدریج ناپدید می شود، ساندویچ فیلم بیش از چندین دقیقه دارای حرکت خواهد بود.

توصیه می شود که هوا را با فشار دادن ساندویچ بین دو سطح صاف، خارج شود. به طور جایگزین، ساندویچ را در موقعیت خود قرار دهید و ۵ تا ۱۰ قبل از تابش دقیقه صبر کنید. فیلم را بپوشانید و از برخورد نورهای سرگردان به آن در طی این مدت جلوگیری کنید.

زمان تابش تقریباً ۳۰ تا ۶۰ ثانیه است(PFG-01). ساز و کار پردازش برای فیلم با استفاده از JD-2,3 با دستورالعملی که همراه کیت ها می آید، مطابقت دارد.

از clipboard سفید استفاده کنید

کلیپ برد سفید در پشت شئ قرار می گیرد و برای مشاهده ی سایه (silhouette) است تا تضمین دهد که شئ تا جای ممکن روشن می شود. یا فرض این که این کلیپ برد، غیر شفاف است، شما می توانید از آن با جابه جا کردن به موقعیتی در بین لیزر و شئ به عنوان حائل استفاده کنید.

چگونگی آماده سازی لیزر

مطمئن شوید که لیزر برای حداقل ۵ دقیقه گرم شده است، قبل از هر تابشی در ساخت هولوگرام. هر گونه اختلال (disturbance) در لیزر را به حداقل برسانید ( آن را لمس نکنید و حتی اجازه ندهید جریان هوا از آن عبور کند) چون این باعث می شود که به خروجی خدشه وارد شود.

چگونگی مشاهده تصویر در هولوگرام تکمیل شده

برای بازدید از هولوگرام، شما باید مطمئن شوید که از منبع نور درست در زاویه ای مناسب استفاده میکنید.


تنظیم کردن یک آزمایشگاه کلاسی ساده برای ساخت هولوگرام انتقالی

وقتی می خواهید آزمایشگاه مدرسه را برای چندین دانش آموز تنظیم کنید، ممکن است چندی از ملاحظات عملی را به حساب بیاورید: مانند این که چگونه خط اجتماع (assembly line) را برای دانش آموزان تنظیم کنید که هولوگرام خود را تابش و گسترش دهند.

ما ساده ترین و ارزان ترین روش های ساخت هولوگرام را ارائه کردیم. این بخش از پروژه می تواند به عنوان هنر، مهارت یا علم و تکنولوژی در مدارس ابتدایی انگاشته شود، قبل از این که دانش آموزان تصمیم به تصدی شغلی گرفته باشند.

وقتی که به آن علاقه مند شدند، دانش آموزان برای فهم اصول بنیادی در مورد نور و فوتونیک مانند: انعکاس، تداخل، انکسار، قطبی سازی، چسبندگی و تفرق مورد آموزش قرار می گیرند.


مزایای ساخت هولوگرام دیجیتالی

ساخت هولوگرام دیجیتالی به شما اجازه ی تجسم سه بعدی داده ها را از هر زاویه می دهد و جزئیاتی را نمایان میکند که در هولوگرام های دو بعدی قابل رویت نیستند. این هولوگرام ها حضار را فریفته می کنند و نیازی به شیشه نداشته و از طریق احضار و انگیزش حدی از انعطاف پذیری را به شما ارائه می کند.

هولوگرام های دیجیتالی در زمینه های تصورات پزشکی و تفکر علمی و طراحی مهندسی ارائه می گردند. اگر چیزی را در کنار کامپیوتر می خواهید که سه بعدی نیز باشد میتوان هولوگرام بسازند.

ساخت هولوگرام دیجیتالی

انواع مدل های ساخت هولوگرام انتقالی

به طور کلی ساخت هولوگرام می تواند یک مدل کدی یا اسکن شده یا مدل ریاضی، اطلاعات مشبک و یا تعداد بی شماری از اعداد باشد. شما می توانید آن را نامگذاری کنید. هولوگرام های ساخته شده می تواند از ساختار ریز اتم گرفته تا به اندازه جهان ساخته شوند.

همچنین می توان اطلاعات را در هولوگرام های رنگی سه بعدی که در تکنولوژی چاپ هولوگرافیک پیشرفته به کار می روند، درج کرد.

شرکت بعد نگار ایرانیان از حمایت تک تک مشتریان برخوردار می باشد. درست از زمانی که برای نخستین بار با ما از طریق دریافت محصولتان ارتباط برقرار می کنید.ما میتوانیم به شما در زمینه های تولید برچسب امنیتی، چاپ و تولید هولوگرام ، چاپ و پرینت انواع بارکد هولوگرامی و هولوگرام امنیتی و …خدمات ارائه نماییم.

به اشتراک بگذارید :

آخرین مقالات
دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.