خطاهای حافظه های هولوگرافیک

خطاهای حافظه های هولوگرافیک

خطاهای حافظه

در این بخش از حافظه های هولوگرافیک به تعدادی از خطاهای حافظه های هولوگرافیک در سیستم ثبت اشاره می کنیم. ایجاد خطا در سیستمی که حجم انبوهی از داده را روی قطعه کوچکی ذخیره می کند، امری اجتناب ناپذیر است. فاکتور های مهمی برای کنترل خطاهای حافظه های هولوگرافیک وجود دارد که ممکن است در ثبت، ذخیره سازی و یا بازیابی اطلاعات رخ دهد. با توجه به این مسئله در حافظه های هولوگرافی، نسل بعدی سیستم های کامپیوتری شکل کنترل شده و قابل اعتمادی را ارائه داده است.

پیشنهاد میکنیم مقاله زیر را نیز بخوانید:

خطاهای حافظه های هولوگرافیک در ثبت داده در مدیوم

هنگام ثبت داده ها روی مدیوم، برخی از فاکتور ها عامل بروز خطا و اشتباه در ثبت باشند. یکی از بزرگ ترین این فاکتورها نویز ایجاد شده توسط نور لیزر می باشد. وقتی پرتو لیزر (در طول SLM) به دو قسمت تفکیک می شود. نور تولید شده ممکن است در جاهایی که باید بلاک (بسته) باشند، نفوذ کند. در نواحی که ارزش نور صفر است، تمایل به ایجاد مقداری نور وجود دارد.

که در صورت بروز این پدیده، بیت در آن منطقه تغییر می کند. برای مثال اگر ثبت در مناطقی که کد صفر زیاد باشد، احتمال تغییر به کد یک و بروز اشتباه وجود دارد. تغییراتی در کیفیت ماده ثبت و لیزر ها به وجود آمده است ولی این بهبود و پیشرفت در کیفیت، مستلزم صرفه اقتصادی و کارامد بودن آن است. محدودیت جدی که در پرتو های لیزر و مواد حساس به نور فعلی وجود دارد شامل برخی از مواد و فاکتور ها مثل تاخیر در سیستم ثبت هولوگرافیک می باشد.

خطاهای حافظه های هولوگرافیک

خطاهای حافظه های هولوگرافیک در ثبت داده به صورت آزاد

در ثبت داده به صورت آزاد، روشی که اطلاعات را می خواند نیز خطا را به شکل آزاد اعلام می کند. داده ها در فرمت صفحه به روشی برای کنترل خطا احتیاج دارند. کنترل خطا در حال حاضر روی جریان بیت ها متمرکز است. چرا که داده ها در شکل دو بعدی روی صفحه قرار دارند ولی اصلاح خطا احتیاج به محاسبه یک بعد دیگر از بیت را دارد، چرا که داده ها در حافظه های هولوگرافیک و هولوگرام به شکل سه بعدی ذخیره می شود.

خطای احتمالی ثبت داده در مدیوم -  حافظه های هولوگرافیک

در این حالت صفحه به دو قسمت با چیدمان دوبعدی تبدیل می شود که به این دو بخش ردیف ها و ستون هایی از بیت اضافه می شود. بیت های اضافه شده در این ردیف ها و ستون ها، شماره های فرد با کد یک و شماره های زوج با کد بیت صفر زوجیت و موازنه می سازند. این بخش ها دوباره به هم پیوند می خورند و برای ثبت به مدیوم هولوگرافیک فرستاده می شود.

به اشتراک بگذارید :

آخرین مقالات
دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.