روش های متنوع ثبت هولوگرام

هولوگرام‌های فوریر(Fourier)، از انواع ثبت هولوگرام

در مطلب زیر به بررسی انواع روش های ثبت هولوگرام و توضیح مختصری درباره آن ها می پردازیم. با ما در بعد نگار ایرانیان همراه باشید.

ثبت هولوگرام به روش خطی

در ثبت هولوگرام به روش خطی چیدمان تمام اجزای ثبت، موازی و در یک خط مستقیم قرار دارند. جسم قابل ثبت در روش In-Line باید صفحه ای شفاف با طرح و نقشی متشکل از ذرات مات باشد که توسط تابش پرتوهای نور موازی مونوکروماتیک (تک رنگ) به عنوان پرتو مرجع اصلی نوردهی می شود و با برخورد پرتوها با شی، پرتوهای شئ ساخته می شود و از تداخل این دو سری پرتو روی صفحه (plate) هولوگرافیک ثبت می شود.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید؛ نور پس از برخورد به شئ، روی صفحه حساس به دو جزء تبدیل می‌شود. جزء اول به صورت مستقیم انتقال یافته (Transmitted) و دامنه و فاز آن در صفحه ثابت است. جزء دوم شامل پرتوهای ضعیف و پراکنده (Scattered) است که فاز و دامنه‌ ی آن متغیر است.

ثبت هولوگرام به روش خطی

ثبت هولوگرام خارج از محور

برخلاف روش خطی (In-Line)، اجزا در روش ثبت هولوگرام خارج از محور دارای زوایای متفاوتی از یک دیگر هستند و برای اجسام مات (Opaque) کاربرد دارد. سیستم ثبت هولوگرام‌ های خارج از محور در شکل به صورت ساده و شماتیک ارائه شده است. برای سهولت درک روند کار از نور موازی و یک‌ نواخت به عنوان نور مرجع اصلی استفاده شده است که روی صفحه حساس به همراه پرتو شئ تداخل را مورد نظر را می سازند و تصویر آن تشکیل می شود.

فاز پرتو مرجع در سراسر صفحه هولوگرافی متفاوت است و دامنه و فاز پرتوهای شئ به صورت تلفیقی و کد گذاری شده تداخل را می سازند. برای بازسازی تصویر هولوگرافیک باید یک بار دیگر توسط پرتو مرجع به آن تابیده شود.­­ که به این شکل اتفاق می افتد: در این سیستم نیز جزء اول پرتوهای انتقال یافته (Transmitted) دقیقا با پرتوهای اصلی تابیده شده مطابقت دارد و جزء دوم (Holo) با زاویه‌ای تقریبا دو برابر گسترش پیدا می کند.

تولید هولوگرام ایمن

پیشنهاد می کنیم مقاله زیر را نیز بخوانید:


هولوگرام‌های فوریر (Fourier)، از انواع ثبت هولوگرام

در روش هولوگرام‌های فوریر، دامنه‌ی امواج مرجع و شئ به صورت ترکیبی با هم برخورد می کنند و برای اجسامی با ضخامت محدود و شفاف کاربرد دارد. جسم روی صفحه‌ی کانونی عدسی قرار می‌ گیرد که توسط پرتوهای اصلی موازی مونوکروماتیک به آن تابیده می‌ شود و پرتوی مرجع نیز توسط منبعی دیگر در همان صفحه تابیده می شود. مسیر پرتوهای شئ و مرجع و ثبت به شکل زیر است:

هولوگرام‌های فوریر(Fourier)، از انواع ثبت هولوگرام

برای بازسازی تصویر هولوگرام پردازش شده، باید توسط پرتو های موازی نور مونوکروماتیک یک بار دیگر در محل صفحه کانونی لنز تابیده شود. در این سیستم جزء اول پرتو در محور متمرکز می شود و جزء دوم از پرتوهای پراکنده، هاله را تشکیل می دهد. جزء سوم تصویر جسم را ارائه می دهد و در نهایت جزء چهارم تصویری دوتایی و با اعوجاج، با چرخش ۱۸۰ درجه می سازد.

تولید هولوگرام ایمن

پیشنهاد می کنیم مقاله زیر را نیز بخوانید:


به اشتراک بگذارید :