شرکت بعد نگار ایرانیان (ایران هولوگرام) آمادگی خود را به منظور ارائه خدمات مشاوره تخصصی در این زمینه و اخذ سفارش در رابطه با محصولات هولوگرافی و برچسب هولوگرام ...
شهریور ۶, ۱۳۹۸
طرح مفهومی هولوگرام های نانومتری در فیلم های باریک مورد استفاده قرار می گیرد. یک سیستم دی-ال-وی خانگی برای ساخت هولوگرام های دوتایی استفاده می شوند. در ابتدا سطوح ...
آبان ۱۰, ۱۳۹۶