مهاجرت مواد بسته بندی

مهاجرت مواد بسته بندی

شرکت بعد نگار ایرانیان تحت نام تجاری ایران هولوگرام بیش از یک دهه است که در تولید انواع برچسب های هولوگرام و اسناد امنیتی در داخل کشور فعالیت می نماید و از شما دعوت می نماید مقاله مهاجرت مواد بسته بندی را مطالعه کنید.

لغت مهاجرت معمولا به معنی انتقال مواد اولیه از سطح مواد بسته بندی به غذا میباشد.از این رو در طی تماس مهاجرت مواد بسته بندی که یا از پلاستیک و یا از کاغذ و مقوا و یا از مواد لاکی استفاده میشوند از اهمیت خاصی برخوردار است.
مهاجرت اساسا یک فرایند انتشار است که ممکن است بوسیله یک واکنش درونی ترکیبات غذا با مواد بسته بندی شدیدا تاثیر بپذیرد.این واکنش ها ممکن است خصوصیات مواد بسته بندی را تغییر دهند.به عنوان مثال مقاومت سطح تماس را کاهش داده و یا حتی باعث سخت شدن بسته گردد.از سوی دیگر ترکیبات غذا بوی‍‍ژه چربی به پلاستیک های نظیر پلی اتیلن یاپلی روپیلن مهاجرت میکنند و تحرک پذیری مواد پلاستیکها را افزایش داده و بنابراین مهاجرت انها به مواد غذایی بسته بندی شده را افزایش میدهد.

در سال های اخیر در کشور ما مصرف پلاستیک ها به فرم های مختلف نظیر فیلم ها ،لایه ها،ظروف پلاستیکی سخت و نیمه سخت متداول گردیده است.این مواد به تدریج جانشین ظروف شیشه ای و فلزی میگردند.

مهاجرت مواد بسته بندی

روش اندازه گیری مهاجرت مواد بسته بندی

1) روش استخراج سلول

سلول شامل یک بشر شیشه ای یک لیتری است که دو جفت شیار مخالف قطری در لبه های ان تعبیه شده است.علاوه بر ان چنگک شیشه ای داریم که دو میله موازی هستند که هرکدام 8 سانتی متر طول و 2 سانتی مترطول اضافی جهت اتصال انها از دو انتها به یکدیگر دارند بطوریکه برای نمونه مورد ازمایش به عنوان گیره یا چنگک در شیارهای لبه شیر قرار گرفته نمونه کاملا در حلال مورد نظر غوطه ور باقی میماند.

یک چهار پایه شیشه ای 8 ×6 با پایه های 2 سانتی متر ارتفاع تعبیه شده که برای ثابت نگه داشتن نمونه ها در حلال به کار میرود.دو میخ شیشه ای سه سانتی متری برای محم نگه داشتن نمونه به چنگک هر یک در پوشش شیشه ای مناسب برای پوشاندن سلول استخراج در حین ازمایش یکار میرود.با چنین سلولی میتوان فیلم ساده ای به ابعاد 7.5×33.4 سانتیمتر(500 سانتیمتر مساحت برای هر دو نمونه)را در ان واحد در معرض 1000ml از حلال مناسب برای هر غذا (جدول 1) قرار دارد بطوریکه نسبت سطح به حجم حلال 1:2 باقی بماند.

2) روش کیسه ای

این روش برای فیلم های اکسترود شده و چند لایه که نیاز است تنها یک یک طرف انها با حلال مناسب هر غذا تماس داشته باشد مناسب است.
در صورت استفاده از فیلم های چند لایه اکسترود شده ،کیسه های 500 میلی لیتری استفاده میشود.در این کیسه ها در سطح داخل جاییکه با غذا در تماس است و با حرارت دوخته شده با حلال مناسب ان غذا پر میشود بطوریکه نسبت 1:1 حجم به سطح رعایت گردد.

3)روش مورد استفاده برای ظروف

ظروف سخت با حلال مناسب غذا مورد ازمایش قرار میگیرند.
روشی انجام ازمایش مهاجرت برای 3 روش فوق
نمونه ای که میبایست مورد ازمایش قرار گیرد یا در سلول استخراج و یا به فرمهای کیسه یا ظروف ابتدا در یک درجه حرارت ثابت نیم ساعت باقی میماند تا به درجه حرارت ازمایش برسد.به همین ترتیب مقدار حلال مورد استفاده در ازمایش نیز به درجه حرارت ازمایش رسانده میشود و به سلول استخراج،کیسه یا ظرف منتقل شده برای دوره مورد نظر در یک درجه حرارت ثابت باقی میماند.در پایان ازمایش نمونه خارج شده و محلول استخراج شده با یک تکرار مناسب جهت تغلیظ منتقل میشود.

پیشنهاد میکنیم مقاله زیر را نیز بخوانید:

تعیین مقدار ماده استخراج شده

محلول استخراج شده در هرتکرار با استفاده از تبخیر یا تقطیر تحت درجه حرارت پایین به حدود 50 ml تغلیظ میگردد.محلول تغلیظ شده به یک بشقاب استیل کاملا تمیز منتقل شده و تا زمان خشک شدن کامل در اون 100(+،- )5 قرار میگیرد.بشقاب به مدت 30 دقیقه در دسیکاتور سرد باقیمانده با دقت 0.1میلی گرم توزین میشود.مقدار ماده استخراج شده حاصل بصورت mg/dm ویا ppm بیان می شود.

عوامل موثر در روش اندازه گیری میزان مواد مهاجرت

برای اندازه گیری صحیح و عملی میزان مواد منتقل شده در ابتدا باید مطمئن شویم که مواد شیشه از لیست ایین نامه های مواد مجاز انتخاب شده باشد.در چنین لیستی ضریب کاهش ان مواد نیز ذکر شود.ضریب کاهش یعنی ضریبی برای کاهش مقدار مواد منتقل شده به مشابه های غذاهای چرب-به عبارت دیگر این ضرایب اعداد بین 2 و5 هستندکه مقدار مواد منتقل شده بدست امده بر انها تقسیم میشوند.این تقسیم باید قبل از اینکه مقدار مواد منتقله با حد مجازش مقایسه شود انجام گیرد

.به عنوان مثال اگر برای اندازه گیری میزان مواد منتقل شده از مواد پلاستیکی به درون گشت در ازمایش بجای گوشت از یکی از مشابه غذاهای چرب مثل روغن زیتون،مخلوط تری گلیسیرید یا روغن افتابگردان استفاده شود زیرا روغن ازاد که عامل انتقال بیشتری است در روی سطح گوشت به مراتب کمتر از روغن ازاد در مقایسه با غذاهای چرب وجود دارد.

پس در این ازمایش باید پس از اینکه میزان مواد انتقال یافته مشخص شد ان را تقسیم بر ضریب کاهش مخصوص خود مینمایند زیرا در ازمایش بجای گوشت از غذاهای چرب استفاده شده است.بنابراین در اینجا مقدار انتقال یافته باید تقسیم بر 4 شود تا مقدار انتقال واقعی که در عمل نشان میدهد بدست اید.

شرایط حرارتی انداره گیری

در استاندارد مذکور شرایط زمانی و شرایط حرارتی که باید برای اندازه گیری مقدارانتقال کل رعایت شود تعریف شده است.

در هنگام پرکردن مواد غذایی در داخل بسته بندی و یا نگهداری در دمای اطاق و یا کمتر از ان در ازمایشها باید ان دماها لحاظ شود ودر تمام درجه حرارت مشخص ازمایش صورت گیرد.اما در این استاندارد به طور دقیق قید نشده است که اینگونه ازمایش ها (ازمایش ها با درجه حرارت مشخص و متغیر) به چه صورت باید باشد(تا همان شرایطی که در عمل صورت گرفته ایجاد شود)

ایا باید در هر ازمایش یک درجه را اعمال نمود یا اینکه میتوان در یک ازمایش دما را تغییر داد و از چندین درجه حرارت استفاده نمود. البته هر دو روش معایب و مزایایی دارند.ازمایش در شرایط درجه حرارت متغیر و مرکب نزدیکتر به ان چیزی است که در واقع انجام میشود و اقتصادی تر است.

اما عیب نیز وجود دارد که اگر نتایج ازمایش نشان دهد که مقدار مواد پلاستیکی مهاجرت شده از حد مجاز بیشتر است مشخص و معلوم نمیشود که اگر ازمایش تنها تحت یکی از شرایط حرارتی مثلا درجه حرارت پایین تر انجام میشد ایا باز هم میزان مهاجرت مواد پلاستیکی از حد مجاز بیشتر میشد یا نه.

اگر مواد مهاجرت یافته از حد مجاز فراتر نرود این ماده پلاستیکی را بطور یقین میتوان در شرایط دمایی پایین تر استفاده نمود.باید توجه کرد که اگر ازمایش تحت شرایط دمایی مجزا و نه ترکیبی انجام گیرد تصمیم گیری در مورد اینکه از یک ماده پلاستیکی میتوان در درجه حرارت های پایین استفاده کرد یا نه بطور سریع میتواند این کار انجام شود.

امتیاز :
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
به اشتراک بگذارید :دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.