برای لیبل بسته بندی کارکردهای متفاوتی را می توان برشمرد، مهمترین این کارکردها عبارتند از : محافظت از محصول در برابر ضربه و ...
بهمن ۸, ۱۳۹۸
طراحان هولوگرام و لیبل بسته بندی به طور معمول در کارهای خود از ۶ یا ۷ رنگ استفاده می کنند که چاپ آن توسط ماشین های رول کم عرض فلکسو بسیار ساده ...
بهمن ۸, ۱۳۹۸
تکنولوژی هولوگرام سه بعدی جدید راه خود را به زندگی باز می کند .پیشرفت در این تکنولوژی به محققان کمک کرده است تا یک گام در ساخت تصاویر سه بعدی نزدیک تر شوند ...
بهمن ۸, ۱۳۹۸
هر خریدار برچسب هولوگرام از هر محصول مشخص به اتیکت گارانتی توجه خواهد کرد تا دریابد که آیا محصول توسط سازنده گارانتی شده ...
بهمن ۸, ۱۳۹۸
برای بررسی تاریخچه تولید هولوگرام باید با دنی گابر آشنا شوید.اولین نمونه ی هولوگرام اویک مدار دایره ای شکل بود که اسامی سه تن از فیزیک دانان بر آن ...
بهمن ۸, ۱۳۹۸
هولوگرام تصویر برداری پیشرفته ی سه بعدی یک عکس می باشد .در هولوگرام آماده نمایش تصاویر سه بعدی و مجازی بر روی صفحه نمایشگر های دو بعدی و سه بعدی می ...
بهمن ۸, ۱۳۹۸
اولین گام در ساخت هولوگرام امنیتی ساخت تصویر هولوگرامی است که در آن تصویر اصلی با صفحه ی مقاوم در برابر نور بر سطح شیشه ای ثبت می ...
بهمن ۸, ۱۳۹۸
هولوگرافی یک تکنیک هولوگرامی است که نور ساطع شده از اشیاء را ثبت و سپس به صورتی که سه بعدی به نظربرسد آن را نمایان میکند.با تکنولوژی هولوگرامی آشنا ...
بهمن ۸, ۱۳۹۸
برای تشخیص برچسب هولوگرام جعلی از هولوگرام اصلی راه های مختلفی وجود دارد که بهتر است با شاخصه بارز هولوگرام اصل آشنا شویم. ...
بهمن ۸, ۱۳۹۸
اخبار برق لب های هولوگرافی و متغیر هفته ی گذشته همانند آتشفشان پیچید. .برق لب های سه بعدی در شش رنگ متفاوت نزدیک به برق لب های سابق سیگما در حال رسیدن هستند ...
بهمن ۸, ۱۳۹۸