ایران چاپ

کد دایرکتوری : #2413
تاریخ انتشار : یکشنبه, 6 تیر 1395 11:56
روزنامه اطلاعات
مدیر: سید محمود دعائی
خدمات: چاپ رول
امکانات: افست رول شش رنگ 120x170cm کلدست مدل ک.ب.آ commander 70 به همراه تا کن دوبل، افست رول هشت رنگ 100x140cm هیت ست مدل ک.ب.آ compacta 418، افست چهار و نیم ورقی چهار رنگ(2دستگاه)(Rapida 106)، افست چهار و نیم ورقی دو رنگ Rapida 106 پشت و رو زن، افست دو ورقی چهار رنگ Rapida 75، پلیت ستر چهار و نیم ورقی(2دستگاه)، ایمیج ستر شش ورقی (3دستگاه)، اسکنر 112x86cm آرشیوی رنگی، اسکنر 60x50cm درام، برش 155cm، تاکن چهار و نیم ورقی، تا کن سه ورقی، خط کامل ترتیب(3دستگاه)، صحافی ته چسب 

تلفن: 22258014
فاکس: 22258022
آدرس: بلوار میرداماد، خیابان نفت جنوبی، ساختمان اطلاعات
کد پستی: 1549953111
وب سایت: www.ettelaat.com
ا
یمیل: ettelaat@ettelaat.com